Uudised ja lood

Kutse Hiiumaa loodusseminarile

Ootame Hiiumaa elanikke, suvitajaid, sõpru ja loodushuvilisi 26. novembril kl 10.30 loodusseminarile, kus räägime lähemalt sellest, kuidas saare loodusväärtusi paremini esile tuua, nutikalt kasutada ja hoida.
Loe lisaks

Siim Kuresoo Hiiu Lehes: RMK saab jätkata Hiiumaa metsade majandamist

Juuli alul hakkas levima eksitav väide justkui oleks Hiiumaa rahvuspargi ettepaneku tõttu peatatud riigimetsades 28 kuuks kõik metsateatised. Ametlikust järelepärimisest Keskkonnaametile saime teada, et sellist otsust tehtud ei ole. Sama kinnitas ka Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti hiljutine pressiteade. Tühistatud on küll 9 raieteatist, millest 8 oleksid võimaldanud teha lageraiet rahvuspargi ettepanekualadel, kus mets võiks omasoodu looduslikult arendada. Need on piirkonnad, kus põlismetsade osakaal on kõige suurem. Sellised alad moodustavad viiendiku ettepanekusse jäävatest aladest. 80% riigimetsas asuvatel aladel oleks ettepaneku kohaselt ka edaspidi metsamajandamine lubatud, kui seda tehakse püsimetsanduslike võtetega. Keskkonnaametil ei tohiks olla täna põhjust vaidlustada RMK soovi neil aladel valikraieid teha.

Loe lisaks

KeA ja KeMi pressiteade: Keskkonnaamet hakkab hindama Hiiumaa rahvuspargi loomise ettepanekut

Keskkonnaministeerium andis Keskkonnaametile ülesande analüüsida Hiiumaa rahvuspargi loomise ideed. See ei tähenda veel, et kaitseala loomine oleks otsustatud ja kõik raied automaatselt 28 kuuks peatatud. Keskkonnaamet vaatab üle alates 8. juunist ja hiljem esitatud taotlused ning lähtuvalt selle mõjust kaitseväärtustele kas peatab tegevuse või lubab selle.  
Loe lisaks

Hiiu Leht: Metsamajandajad võtsid kaitsepositsiooni

Eestimaa Looduse Fond tegi paari nädala eest keskkonnaministeeriumile ettepaneku luua Hiiumaa rahvuspark. Eelmisel nädalal käisid ELFi esindajad oma ettepanekut Hiiumaal tutvustamas. Tahkunas koos nendega matkamas käis üle paarikümne inimese ja kultuurikeskuse saalis oli huvilisi 40 ringis, üle võrgu veel 15 lisaks.
Vestlust modereeris Toomas Kokovkin, kes kutsus ettepaneku tegijaid ära kuulama juhuks kui rahvuspargi algatust menetlema hakatakse, et siis oskaksime kogukonnana oma seisukohad välja öelda.
Loe lisaks

Arhiiv