Kommenteeri

Hiiu Leht ELF algatas uue rahvuspargi loomise Hiiu saarele

SA Eestimaa Looduse Fond tegi 8. juunil Keskkonnaministeeriumile ettepaneku luua Hiiumaale rahvuspark, mis hõlmaks eelkõige saare põhja-, lääne- ja keskosasse jäävaid riigimaadel asuvaid põliseid laasi.

Ettepaneku alal asuvad kaitstavate liikide elupaigad, vääriselupaigad ning nende vahele jäävad riigile kuuluvad seni kaitsmata metsaalad. Rahvuspark seoks juba olemasolevad kaitsealad ühtseks tervikuks.


Rahvuspargi ettepanekusse kuuluvad alad kuuluvad riigile ja hõlmavad peamiselt metsi. Kokku on alade suurus 18 680 ha ehk 186,8 km2. Ettepanekualast 3833 hektarit ehk 38,3 km2 moodustab sihtkaitsevöönd.


Ettepaneku tegijad toovad välja kuus põhjust, miks on vaja Hiiumaale luua rahvuspark. Esmast selleks, et hoida ainulaadseid, liigirikkaid ja sajandeid vanu metsi, mis on säilinud tänu sellele, et Hiiumaa metsi on võrreldes muu Eestiga palju väiksema intensiivsusega majandatud. Nõnda on sajandeid näinud Hiiumaa metsad oma struktuurilt ja elurikkuselt unikaalsed, erilisust näitab ka tihe vääriselupaikade esinemine. Raiesurve nn küpsetele metsadele on aga suur, mistõttu aitaks rahvuspargi loomine neid väärtuseid alles hoida.


Põhjustena tuuakse ka puhke- ja marjametsade säilimine elanike ja suvitajate jaoks, vajadus kaitsta mitmesuguseid Eestimaale omaseid loodusväärtusi ja maastikke, säilitada kodu vanadele metsadele ainuomaste liikide jaoks, hoida Hiiumaa metsalaama terviklikuna, aga ka selleks, et täita Euroopa Liidu elurikkuse strateegia eesmärke.


Toimetaja HARDA ROOSNA

Lisa kommentaar

Email again: