Kaardil on kolm infokihti:
NB! kihtide sisse ja välja lülitamiseks klõpsa üleval paremal nurgas olevale märgile.
1) Oranžiga on rahvuspargi ettepanekus olevad alad (kõik alad asuvad riigimaadel ning on valdavalt metsamaad).
2) Sinisega on märgitud need ettepaneku järgi sihtkaitsevööndid. Ülejäänud alad oleksid piiranguvööndid.
3) Punase ja rohelise piirjonega alad ning viirutatud alad on olemasolevad kaitse- ja hoiualad Hiiumaa piirkonnas. ELF tegi ettepaneku liita rahvuspargiga ka olemasolevad kaitsealad ja väärtuslikud merealad. Nõnda oleks rahvuspark terviklikum.Mida tähendavad  piiranguvöönd ja sihtkaitsevöönd?

Piiranguvöönd
on rahvuspargi piirkond, kus majandustegevus on teatud tingimustel lubatud. ELF tegi ettepaneku, et sellele alale jäävaid metsi majandataks ainult püsimetsana. Piiranguvööndi alal võib matkata, kala püüda, telkida, üritusi korraldada, jahti pidada jmt.

Sihtkaitsevöönd on rahvuspargi piirkond, kus on lubatud vaid tegevused, mis toetavad sealsete koosluste säilimist. Loodusväärtuse paremaks hoidmiseks on majandustegevus seal keelatud, aladel matkamine ja muud taolised tegevused on lubatud, arvestades liikide kaitse vajadusi.

80% ELFi rahvuspargi ettepanekust moodustavad piiranguvööndid ning 20% sihtkaitsevööndid.