Rahvuspargi loomine aitab hoida Hiiumaa 
ainulaadseid, liigirikkaid ja sajandeid vanu metsi. 
Tule rahvuspargi ettepanekut tutvustavale arutelule 21.06!

Hoiame liigirikkaid
põlismetsi.
Säilitame saare elanikele ja suvitajatele kallid puhke- ja marjametsad.
Kaitseme vanadele metsadele
omaseid haruldasi liike.